Спектакъл за деца от 3 до 9 години. Темата е приятелството… Можем ли да дадем нещо ,без да искаме друго  в замяна… Отговор на този въпрос ще ни дадат участниците в приказката-Рекичката, Полянката, Брезичката.Теленцето, Лисицата и Косето Босето. С тази приказка ще се научим и как самите ние можем да разкажем позната приказка….